Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Chúng tôi là Túy Trà, một đơn vị nhà phân phối cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp của dòng trà Tân Cương - Đặc sản đất Thái Nguyên. Với hơn 50 năm trồng và chế biến sản xuất chè thì Túy Trà hiện nay đã cung cấp và phân phối 2-5 tấn chè mỗi tháng. Không chỉ dừng tại con số này mà Túy Trà chúng tôi sẽ ngày càng nỗ lực cố gắng cải tiến và phát triển những dòng trà tinh túy nhất gửi đến các thực khách thưởng thức trà. 0836786222 Hồng Thái, Tân Cương, Thái Nguyên
Location
Country
Vietnam
State/County
vn
City
Thái Nguyên
Public Statistics
Name Túy Trà
Personal web page https://tuytra.vn/
Date Registered ‎12-18-2020 10:41 PM
Date Last Visited ‎12-19-2020 02:04 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎12-19-2020 02:04 AM