Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
"GROUP 4N là nhà thầu xây dựng uy tín, chuyên nhận dịch vụ xây nhà trọn gói tại Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung, đảm bảo chất lượng cao, giá cả phù hợp. Các dịch vụ của GROUP 4N gồm xây nhà trọn gói phần thô và hoàn thiện, cải tạo - nâng cấp và thiết kế nhà ở... Địa chỉ: 16 Nguyễn Sơn Hà, Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại: 0935.373.173 Email: congtygroup4n@gmail.com Website: https://group4n.com MREID: /g/11c0rh55v1 /m/026hmd8
Location
Country
Vietnam
State/County
Việt Nam
City
Đà Nẵng
Public Statistics
Name GROUP 4N
Personal web page https://group4n.com/
Date Registered ‎08-27-2020 01:43 AM
Date Last Visited ‎09-03-2020 09:46 AM
Total Messages Posted 0
Personal Information
Company GROUP 4N
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎09-03-2020 09:46 AM