Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội Trần Quang Khải là Founder và CEO của Sneaker Daily. Trước đó, Trần Quang Khải từng giữ vai trò là Managing Editor tại GameTV cũng như các vai trò quan trọng khác tại Authentic Shoes và Authentic Bag. Sau hơn 6 tháng dẫn dắt, Sneaker Daily đã vươn lên trở thành một trong những trang thông tin điện tử về thời trang Sneaker và Streetwear lớn nhất Việt Nam và là đối tác chính thức với một số thương hiệu Việt như Ananas, Grimm DC, LIDER, HBS... https://sneakerdaily.vn/2020/06/13/thong-tin-founder/ 0948334705
Location
Country
USA
State/County
Việt nam
City
Hà Nội
Public Statistics
Name Trần Quang Khải
Personal web page https://sneakerdaily.vn/2020/06/13/thong-tin-founder/
Date Registered ‎06-16-2020 02:07 AM
Date Last Visited ‎06-16-2020 05:28 AM
Total Messages Posted 0
Personal Information
Company Trần Quang Khải
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎06-16-2020 05:28 AM