Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Một tổng đài chăm sóc khách hàng có thể giải đáp mọi thứ? nghe hấp dẫn phải không? Website https://www.bda-media.com/ BDA-Media là tổng đài chăm sóc khách hàng giải đáp thông tin thế hệ 4.0 ra đời để giúp người việt nhanh chóng nắm bắt kịp thời. Hoạt động như một tập hợp các chuyên gia từ các lĩnh vực. Giúp bạn có ngay câu trả lời nhanh chóng và chính xác! #bda-media, #bdamedia, #bdamedia cskh, #tong dai cskh https://www.pinterest.com/bdamedia6696/ https://sites.google.com/view/bda-media https://about.me/bdamedia https://bda-media.yolasite.com/
Location
Country
Vietnam
State/County
Viet Nam
City
Ha Noi
Public Statistics
Name bda media
Personal web page https://www.bda-media.com/
Date Registered ‎05-09-2020 01:45 AM
Date Last Visited ‎05-09-2020 05:09 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎05-09-2020 05:09 AM