Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Bác sĩ chuyên khoa cấp II ngoại khoa chuyên về ngoại khoa tiết niệu, nam học với phương pháp điều trị tiên tiến, kết hợp hài hòa giữa nền tảng y học cổ truyền và y học cổ đại.
Location
Country
Vietnam
City
Hà Nội
Public Statistics
Name Bác sĩ Trương Phú Hải
Personal web page https://2bacsi.webflow.io/authors/truong-phu-hai
Date Registered ‎04-04-2019 02:20 AM
Date Last Visited ‎04-11-2019 05:19 AM
Total Messages Posted 0
Personal Information
Company Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎04-11-2019 05:19 AM