Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Các bạn có biết, trong quá trình có thai sinh linh trong bụng cũng cần được nghe các bản nhạc, các lời ru ấm áp để giúp cho quá trình phát triển hoàn thiện về trí óc và sức khỏe. Bởi thế 1 cái tai nghe bà bầu thực sự là 1 vật dụng không thể thiếu được. Các mẹ nên cho bé nghe nhạc từ sau tháng thứ 5, vì khi ấy trẻ bắt đầu cảm thụ được âm nhạc và tiếng hát êm dịu.
Location
Country
Vietnam
State/County
Outside U.S./Canada/Australia
City
Hồ Chí Minh
Public Statistics
Name Tai Nghe Ba Bau
Personal web page https://tainghebabaukibi.tumblr.com/
Date Registered ‎06-13-2018 02:24 AM
Date Last Visited ‎06-13-2018 05:46 AM
Total Messages Posted 0
Personal Information
Company CNC online
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎06-13-2018 05:46 AM