Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Các hội nghị khách hàng - cơ hội tiếp cận lý tưởng với khách hàng, khách hàng tiềm năng. Sứ mệnh của trung tâm sự kiện Ngàn Thông là diễn đạt mọi mong muốn của quý khách bởi ý tưởng đặc sắc và đa dạng và từ đó tạo dựng nên các sự kiện khiến cho quý khách tự hào. Đã có hàng trăm khách hàng trên toàn quốc đã trao trọn vẹn niềm tin tưởng vào sứ mệnh đó của trung tâm chúng tôi bên trong suốt những năm qua và dành thời gian quý giá của họ để hình dung đến các tiêu chí lớn mạnh xa hơn.
Location
Country
Vietnam
State/County
Virginia
City
Ho Chi Minh
Public Statistics
Name Su Kien Ngan Thong
Personal web page https://ok.ru/sukiennganthong
Date Registered ‎03-13-2018 02:57 AM
Date Last Visited ‎03-14-2018 03:14 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎03-14-2018 03:14 AM