Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Bảo Khánh là một trong những công ty chuyên sản xuất bình chứa khí chất lượng cao bằng vật liệu Inox và thép với máy móc thiết bị đa dạng và hiện đại.  Số 579 Nguyễn Đức Thuận, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0912758179
Location
Country
Vietnam
State/County
Ha Noi
City
Hà Nội
Public Statistics
Name CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP BẢO KHÁNH
Personal web page https://binhchuakhibaker.vn/
Date Registered ‎02-20-2021 07:14 PM
Date Last Visited ‎02-20-2021 10:41 PM
Total Messages Posted 0
Personal Information
Company CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP BẢO KHÁNH
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎02-20-2021 10:41 PM