Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

E-Mail Button and Object reference not set to an instance of an object

New Member
Posts: 1
Country: Vietnam

E-Mail Button and Object reference not set to an instance of an object

I've been having this problem for quite a while and have put off asking for additional help until I re-installed ACT.

 

I get the above error when clicking on the Red eMail button on the top row in either contact details or in opportunities.  

 

This weekend I uninstalled and reinstalled ACT.  

 

The problem continues.

 

I looked in the Swiftpage KB and found a list of options, but none that addressed sending eMail (albeit, I did find one addressing mail merge).  Since a variety of KB answers were offered, I didn't want to just try one and see what happens.

 

I really like that button, especially when in Opportunities and want to send an eMail to all people assigned to the opportunity.

 

Many thanks in advance for your help.

Tôi là trưởng phòng tài chính bất động sản tại meeyland tôi đang quan tâm tới Rộng nhưng khó tìm địa điểm nếu mới tới lần đầu, an ninh tốt vị trí đẹp cửa ngõ của Hà Nội ngay đầu đại lộ Thăng Long. Trời nóng vào đây cho mát cũng đc Smiley Happy Mình thường đến đây mua đồ tại BigC trên đường đi làm về. Khuôn viên sạch sẽ, thuận tiện để tìm câc cửa hàng liên quan. Siêu thị BigC này phục vụ khách hàng quanh khu The Garden nên bạn dễ gặp người Hàn ở đây. Dù gì thì BigC ở đây cũng nhỏ hơn BigC Thăng Long. Khu đô thị xanh với nhiều khu vui chơi cho trẻ em. Giá thuê căn hộ tương đối rẻ. Phù hợp cho các gia đình trẻ làm việc tự do. Không khí thoáng đãng sạch sẽ. Cũng là nơi vui chơi cuối tuần cả tốt cho gia đình. Có tuyến xe buýt miễn phí phục